Ωράριο λειτουργίας Μονών


ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
Μεγάλο Μετέωρο
Βαρλαάμ
Αγ. Στέφανος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Τριάδα
Ρουσάνου
2432-022278
2432-022277
2432-022279
2432-022375
2432-022220
2432-022649
ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΑ
Μεγάλο Μετέωρο 9.00-16.00 9.00-17.00 Τρίτη Τετάρτη(Χ)

Τρίτη (Θ)

Βαρλαάμ 9.00-15.00 9.00-16.00 Πέμπτη Παρασκευή (Χ)

Παρασκευή (Θ)

Αγ. Στέφανος 9.00-13.00 &

15.00-17.00

9.00-13.30 &

15.30-17.30

Δευτέρα (Χ-Θ)
Αγ. Νικόλαος 9.00-14.00 9.00-17.00 Παρασκευή (χ-Θ)
Αγ. Τριάδα 9.00-14.00 9.00-17.00 Τετάρτη Πέμπτη (Χ)

Πέμπτη (Θ )

Ρουσάνου 9.00-14.00 9.00-18.00 Τετάρτη (Χ-Θ)