ΜΟΝΕΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ


ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1) Η Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου Ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα από τον όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη (πρώτο κτίτορα και οργανωτή του μοναστικού κοινοβίου) στον μεγαλύτερο βράχο που ονομάστηκε Πλατύς Λίθος. Ο Διάδοχός του και δεύτερος κτίτορας της Ι. […]

Τα Μοναστήρια