Ωράριο λειτουργίας Μονών


Meteora_Greece
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ Μεγάλο Μετέωρο Βαρλαάμ Αγ. Στέφανος Αγ. Νικόλαος Αγ. Τριάδα Ρουσάνου 2432-022278 2432-022277 2432-022279 2432-022375 2432-022220 2432-022649 ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΑ Μεγάλο Μετέωρο 9.00-16.00 9.00-17.00 Τρίτη Τετάρτη(Χ) Τρίτη (Θ) Βαρλαάμ 9.00-15.00 9.00-16.00 Πέμπτη Παρασκευή (Χ) Παρασκευή (Θ) Αγ. Στέφανος 9.00-13.00 & […]

Ωράριο λειτουργίας Μονών